JOGOS SEMINARAS SU EDDIE STERN VILNIUJE

2024 m. sausio 19-21 d.

Jogos seminaras su Eddie Stern

Daugiau apie Eddie Stern seminarą čia.

GOVINDA KAI VILNIUJE, LIEPOS 28-31, 2022

Daugiau apie Govinda Kai seminarą čia.


ASHTANGA YOGA WORKSHOP WITH GOVINDA KAI
AŠTANGA JOGOS SEMINARAS SU GOVINDA KAI

Govinda Kai Lietuvoje

Pirmą kartą Lietuvoje! GOVINDA KAI (JAV), sertifikuotas Aštanga jogos mokytojas, lankysis Lietuvoje. Labai džiaugiamės aukščiausio lygio mokytojų apsilankymais ir kviečiame nepraleisti šių retų ir ypatingų progų bei semtis žinių iš pačių geriausių pasaulyje.


SEMINARO TVARKARAŠTIS:

Kovo 20, trečiadienis:
18.30 – 20.30 Pilnaties meditacija, čantingas, kirtanas.

Kovo 21, ketvirtadienis:
18.30 – 20.00 Aštanga Pirmoji seka (Ashtanga Primary Series) specialus užsiėmimas (tinka pradedantiesiems).
20.00 – 21.30 Įvadas į Aštanga Mysore. Traumos ir skausmai jogos praktikoje. Paskaita apie jogą.

Kovo 22, penktadienis:
06.30 – 09.30 Aštanga Mysore, jogos praktika.
18.00 – 19.30 Aštanga Pirmoji seka (Ashtanga Primary Series) specialus užsiėmimas (tinka pradedantiesiems).
19.30 – 20.45 Ko galima išmokti iš Vedinių tekstų. Paskaita apie jogą.

Kovo 23, šeštadienis:
09.30 – 11.30 Aštanga joga, vedama jogos praktika.
12.00 – 15.00  Teorija: Aštanga Pirmoji seka (Ashtanga Primary Series): metodas, principai, praktika, pritaikymai.
17.00 – 19.00 Paskaita: Jogos istorija, šiuolaikinės jogos mokytojai. Kaip įtraukti jogos metodus į savo dienotvarkę. Čantingo nauda bei kirtanas (tinka vaikams).

Kovo 24, sekmadienis:
08.30 – 11.30 Aštanga Mysore, jogos praktika.
12.15 – 15.00 Teorija: sudėtingesnės jogos technikos ir aštuonių pakopų pagal Patandžalio Joga Sūtrą pagrindai bei pritaikymas. Klausimai ir atsakymai.

Kovo 25, pirmadienis:
06.30 – 09.30 Aštanga Mysore, jogos praktika.

Jei turite klausimų: info@surya.lt

Vietų skaičius ribotas!

ENGLISH

ASHTANGA YOGA WORKSHOP WITH GOVINDA KAI
SCHEDULE:

March 20, WED 
18:30-20:30 Full moon guided meditation, Chanting and Kirtan

March 21, THU
18:30-20:00 Ashtanga Primary Series Special Class (open to new to yoga)
20:00-21:30 Introduction to Ashtanga Mysore. Injury and pain in yoga practice. Talks on Yoga.

March 22, FRI 
6:30-9:30 Mysore Class.
18:00-19:30 Ashtanga Primary Series Special Class(open to new to yoga)
19:30-20:45 What we can learn from Vedic texts. Talks on Yoga.

March 23, SAT 
9:30-11:30 Ashtanga Led Class (open to all levels)
12:00-15:00 Theory Class: Primary Series of the Ashtanga Yoga system: method, principles, practice, modifications.
17:00-19:00 Yoga History, modern yoga teachers and how to implement a yoga methods into ones daily life. The benefits of chanting followed by Kirtan (available for kids to join).

March 24, SUN 
8:30-11:30 Mysore Class.
12:00-15:00 Theory Class: Advanced Yoga Technics and the fundamentals of the Eight Limbs of Patañjali’s Yoga Sutras and its applications. Q & A

March 25, MON 
6:30-9:30 Mysore Class.If you have any questions: info@surya.lt
Contact information: www.surya.lt

Spaces are limited, book as soon as possible.


AŠTANGA JOGOS SAVAITGALIO SEMINARAS SU DAVID GARRIGUES

SEMINARAS ĮVYKO/ THE WORKSHOP ENDED
David Garrigues Jogos studijoje Surya

LAUKIAMI VISI PRAKTIKUOTOJAI
Šis seminaras tinkamas visiems, kurie domisi Aštanga joga ir turi motyvacijos mokytis.
David turi retą dovaną sumaniai ir meistriškai paaiškinti sunkiau perprantamus ir retai liečiamus jogos praktikos aspektus. Šio trijų dienų seminaro metu David praves praktinius užsiėmimus, kuriuose bus nagrinėjami specifiniai jogos praktikos aspektai, padedantys jums naujai pamatyti galimybes ir būdus, kaip aštanga jogos praktika gali tapti saugesnė, sumanesnė ir teiktų daug džiugesio.

APIE DAVID

David Garrigues yra „Ashtanga Yoga School of Philadelphia“ direktorius. David Garrigues priklauso tai mažai Aštanga jogos mokytojų grupei, kurie buvo tiesiogiai sertifikuoti paties Aštanga jogos guru Sri K Pattabhi Jois. David Garrigues pirmą kartą sutiko Pattabhi Jois dar 1993 metais ir ateinančius 16 metų keliavo į Mysore, Indiją, mokytis iš žymiojo jogos guru. 1996 metais Pattabhi Jois suteikė jam sertifikatą mokyti. Kaip Aštanga jogos ambasadorius, mokydamas David remiasi principu, kad „BET KURIS ŽMOGUS GALI PRAKTIKUOTI“, tą pačią idėją mokydamas skleidė ir Sri K Pattabhi Jois. David misija – padėti kitiems skleistis ir klestėti, praktikuojant pagal gyvą ir šiuolaikinę Aštanga linijos sistemą.

Savo seminaruose David veda užsiėmimus tiek tradiciškai skaičiuojant vinjasas, tiek ir aiškinant bei įvairiais lygiais tyrinėjant specifinius praktikos aspektus. Šie svarbūs užsiėmimai pasižymi žodinių instrukcijų gausa, juose besimokantis turi galimybę sulėtinti tempą, pamatyti naujas praktikavimo kryptis, gauti paaiškinimus apie sunkiau suprantamus ir retai liečiamus praktikos aspektus ir geriau bei detaliau suprasti patį Aštanga jogos metodą. Aštanga Mysore tipo užsiėmimai, giedojimas sanskritu ir kirtanas dažnai yra seminarų sudedamoji dalis. Savaitgalio seminaro metu David apjungia žinias apie asanas, pranajamą, bandhas, vinyasą, giedojimą sanskritu, bhakti jogą, joga sutrą ir kitus elementus, padedančius vystyti Aštanga Vidya (išmintį).

SEMINARO TVARKARAŠTIS

Penktadienis
17:30 – 19:30
Ashtanga pagrindai I: Penki svarbiausi Surya Namaskara elementai – sąjungininkai

Šeštadienis
10:00 – 12:00
Ashtanga pagrindai II: Stovimųjų asanų seka, sėdimosios asanos ir dinamiški perėjimai iš Pirmosios Aštanga jogos Serijos
Pertrauka
13:00 – 14:30
Tikslumas, Išgryninimas ir Pranayama

Sekmadienis
9:30 – 11:30
Aštanga Mysore praktika
11:30 – 13:00
Asana Kitchen (klausimai ir atsakymai apie konkrečias asanas)

Seminaro erdvė: Menų spaustuvės Studio II salė, Šiltadaržio 6, Vilnius

SEMINARO PROGRAMA

PENKTADIENIS, 17:30-19:30
AŠTANGA PAGRINDAI I: Pagrindiniai Surya Namaskara elementai – sąjungininkai.
Šiame užsiėmime pažvelgsime į bazines technikas, kurios formuoja vidinę Aštanga jogos praktiką, kruopščiai išstudijuosime jų taikymą devyniose Surya Namaskara pozicijose. Bazinės technikos apima šiuos elementus: pranayama (sąmoningas kvėpavimas), vinyasa (padėtys), bandha (užraktai), drišti (žvilgsnis) ir dhyana (meditacija).
Surya Namaskara padėtys padeda puikų pagrindą tyrinėti svarbų kiekvieno iš šių elementų vaidmenį, kuriant brandžią ir tvarią jogos praktiką. Taip pat patyrinėsime, kaip iš vidaus apjungti šiuos elementus, ir pamatysime, kaip kūrybinga jų sąveika gali jums padėti pažadinti visą vidinį sąmonės lauką (ksetra). Pažadinus šį vidinį lauką atsiranda ypatinga intuityvi išmintis, pripildanti kūną ir padedanti geriau naudoti trečią ir ketvirtą sistemos atšakas ir judėti link visų aštuonių atšakų meistriškumo.

ŠEŠTADIENIS, 10:00 -12:00
AŠTANGA PAGRINDAI II: Bazinių technikų naudojimas Pirmosios Serijos stovimųjų ir sėdimųjų asanų metu.
Šiame užsiėmime tyrinėsime, kaip dinamikos ir stabilumo kombinacija suteikia tobulus įrankius vidinei Aštanga jogos praktikai patirti. Nagrinėsime, kaip svarbu naudoti pėdas, kojas ir klubus tam, kad sukurtume stiprybę, stabilumą ir koncentraciją. Geriau suprasime, kodėl stovimosios asanos yra esminis dalykas tam, kad išugdytume stiprų pagrindą visoms asanoms. Išmoksime geriau pasiekti mula ir uddhyana bandhas (užraktus), pamatysime, kaip įžeminta apatinės kūno dalies atrama gali pažadinti kvėpavimą ir stuburą bei palydėti link stabilaus žvilgsnio (drišti) ir dinamiškos meditacijos (dhyana).
Taip pat tyrinėsime pagrindines Pirmosios Serijos asanas, mokydamiesi, kaip geriau panaudoti bazinius praktikos elementus, kurie padės numatyti strategiją savo pastangoms. Kiekvienos sėdimosios asanos struktūrizavimas, atsižvelgiant į bazinių elementų supratimą (vinyasa, kvėpavimas, bandha ir t.t.), padės geriau išgauti stiprinimo, atsistatymo ir gydomąją šios svarbios serijos naudą. Taip pat mokysimės dinamiškų perėjimų tarp asanų. Šių perėjimų akcentavimas moko mus ugdyti ritmo vienodumą, kvėpavimą, dinamiškumą ir energingumą kiekvienos asanos ramybėje.

ŠEŠTADIENIS, 13:00 – 14:30
TIKSLUMAS, IŠGRYNINIMAS IR PRANAYAMA

Šis užsiėmimas paskirtas pranayamai, giedojimui ir diskusijai apie centrinę kvėpavimo rolę praktikos sėkmei. Užsiėmimo metu naudosime kvėpavimo pratimus, kvėpavimo užlaikymus ir diskusiją tam, kad jums būtų lengviau suprasti, kaip ir kodėl naudinga centruoti savo dėmesio lauką į kvėpavimą praktikos metu.
Mokysimės, kaip panaudoti savo kvėpavimą, kad išugdytume galingą stiprybę asanose, ir pasiektume nadi shodana, pranos kanalų išgryninimą/ apvalymą. Prana Vidya, pranos išmintis, padeda progresuoti subtilumo link, kai koncentruojame savo protą ir tiksliau nukreipiate savo vidinės pranos jėgą. Diskutuosime, kaip apsivalymo procesas neapsiriboja ties tapas, kurį sukuriate praktikos metu, ir kaip apsivalymas/ išsigryninimas yra centrinė tema, apimanti visus jūsų gyvenimo aspektus. Tyrinėsime, kaip per kvėpavimą pasiekti subtilesnių energijos kanalų įsisąmoninimą ir kaip geriau nukreipti šią energiją tiek pačios praktikos metu, tiek ir jai pasibaigus.

SEKMADIENIS, 9:30-11:30
AŠTANGA MYSORE
Mysore užsiėmimas mokiniui suteikia koncentruotos ir gilesnės mokymosi patirties, kuri padės jam/jai išvystyti praktinius ir techninius jogos įgūdžius, taip pat leis panirti į įkvepiančią praktikos magiją bei praktikos poetinę dvasią. Kiekvienas dalyvis gaus vertingų asmeninių Davido patarimų, kaip tobulinti savo asmeninę praktiką. Mokinys vystys įgūdžius, taikydamas praktikos technikas, kurios yra logiškos, taip pat keliančios iššūkius, sumanios ir smagios. David sutelkia dėmesį į mokymąsi, sekant Aštanga jogos sistemą, tuo pat metu sukurdamas praktiką, kuri gerbia individualumą, įvairiapusiškumą ir kūrybiškumą.

SEKMADIENIS, 11:30-13:00  
ASANA KITCHEN

Šis informatyvus ir smagus užsiėmimas remiasi populiaria internetinių video siužetų serija “Asana Kitchen”, kurios autorius yra pats David. Čia jūs galėsite pateikti savo asmeninius klausimus apie asanas ir David padės jums rasti atsakymus, remdamasis principais, kurių mokė ankstesnių užsiėmimų metu. Šio užsiėmimo metu dėmesys bus skiriamas mokinių klausimams ir mokymuisi logiškai, taupiai ir saugiai tyrinėti asanas, analizuojant biomechaninės laikysenos protokolą (taisykles) kiekvienai formai.

*Šis seminaras tinkamas VISIEMS, įskaitant pradedančiuosius.Dalyvių skaičius ribotas! Dalyvavimą seminare garantuoja sumokėtas mokestis. Prieš sumokant, rekomenduojama pasiklausti, ar yra laisvų vietų.
info@surya.lt

ASHTANGA WEEKEND WORKSHOP with DAVID GARRIGUES

ALL LEVELS WELCOME
This workshop is suitable for anyone interested in Ashtanga with motivation to learn. David is skillful in providing explanations of elusive, often unspoken aspects of the practice. In weekend workshop’s, he offers clinic style led classes that investigate specific aspects of the practice that help students come to new perspectives on how to practice more intelligently, safely and joyfully.

ABOUT DAVID
David Garrigues is the director of the Ashtanga Yoga School of Philadelphia and one of a few teachers in the US certified to teach Ashtanga Yoga by Sri K Pattabhi Jois. David met Pattabhi Jois in 1993 and over the next 16 years he traveled to Mysore India to study with the great yoga master. In 1996 Pattabhi Jois granted David a teaching certificate. As an Ashtanga Ambassador he bases his teachings on the idea that ‘ANYONE CAN TAKE PRACTICE’, a core idea in the teachings of Sri K Pattabhi Jois. David’s mission is to help others flourish within the living, contemporary lineage of Ashtanga Yoga.
In his workshops David offers a combination both traditional counted vinyasa led classes and clinic style led classes that investigate specific aspects of the practice in varying levels of detail. These important classes feature more verbal instruction; they give students a chance to slow things down, see new ways to orient during practice, get explanations of elusive, often unspoken aspects of the practice, and understand the Ashtanga method in greater, more subtle detail. Mysore, chanting and kirtan classes are also frequently included in a workshop. During the weekend David weaves together studies of asana, pranayama, bandhas, vinyasa, chanting, bhakti yoga, yoga sutra’s and other elements to help develop Ashtanga Vidya (knowledge).

WORKSHOP SCHEDULE
Friday
5:30pm-7:30pm
Ashtanga Foundations I: The Five Allies in Surya Namaskara

Saturday
10:00am-12:00pm
Ashtanga Foundations II: Standing sequence, Seated Postures and Dynamic Transitions of the Primary Series
Break
1:00pm-2:30pm
Precision, Purification and Pranayama

Sunday
9:30am-11:30am
Mysore
11:30am-1:00pm
Asana Kitchen

Workshop space/ address: Menų spaustuvė, Šiltadaržio 6, Vilnius

WORKSHOP PROGRAMME
FRIDAY, 5:30pm-7:30pm
ASHTANGA FOUNDATIONS I: The Allies in Surya Namaskara
In this class we’ll look at the root techniques that form the internal practice of Ashtanga Yoga by carefully studying their application to the nine positions of Surya Namaskara. The root techniques, or allies include pranayama (conscious breathing), vinyasa (positioning), bandha’s (locks), dristi (gazing), and dhyana (meditation).
The positions of Surya Namaskara provide the perfect foundational basis for exploring the important role that each of the allies plays in creating a mature, sustainable yoga practice. We’ll also explore how to internally connect the allies, and see how the creative interaction between them can help you to awaken the entire inner ‘field’ (ksetra) of consciousness. Awakening the inner field gives you a special kind of intuitive intelligence that pervades the body and helps you better use limbs 3 and 4 to move towards mastery of all eight limbs in the system.

SATURDAY, 10:00am-12:00pm
ASHTANGA FOUNDATIONS II: Utilizing the Allies in Standing and Seated Postures  of Primary Series
In this class we’ll explore how the cultivating a combination of dynamism and stability in the standing postures provides you a perfect means of entrance into the internal practice of Ashtanga Yoga. We’ll explore the importance of using the feet, legs, and hips to create strength, stamina and concentration. Better understand how the standing postures are an essential key to building a strong asana foundation. Learn to better access to mula and uddhyana bandhas (locks), see how the grounded support of the lower body can awaken the breath and the spine and lead the way to steady gazing (dristi) and to dynamic meditation (dhyana).
We will also explore the core asanas of primary series, learning how to better utilize the allies to help you strategize your efforts. Structuring each seated asana in the primary around understanding the allies (vinyasa, breathing, bandhas, etc) will help you better extract the strengthening, restorative, and healing benefits of this important series. We’ll also study the dynamic transitions between the asanas. Emphasizing transitions teaches you to cultivate rhythm, breath, dynamism and vitality within the stillness of each asana.

SATURDAY, 1:00pm-2:30pm
PRECISION, PURIFICATION and PRANAYAMA
This class is devoted to pranayama, chanting, and discussion of the central role breathing plays in attaining success in practice. This class will utilize breathing exercises, retention, and a discussion to help you better understand how and why you want to centralize your awareness on breath during practice.
We’ll study how to use breathing to build powerful strength in your asanas and to effect nadi shodana, purification of the pranic channels. Prana Vidya, knowledge of prana, helps you to progress towards subtlety as you concentrate your mind and better direct the power of the internalized prana. We’ll discuss how cleansing is not limited to the tapas that you create during practice, but rather how purification is a central theme that encompasses all aspects of your life. We’ll explore how to access awareness of your more subtle energy channels through breathing and how to better direct this energy both on and off the mat.

SUNDAY, 9:30am-11:30am
MYSORE
Mysore class provides the student with a concentrated and heightened learning experience that will help he/she develop practical and technical yoga skills and be immersed in the inspirational magic and poetic soul of the practice. Each student will receive valuable one to one guidance from David on developing his/her personal practice.  The student will develop skill in applying the practice techniques in ways that are logical, challenging, intelligent and fun. David focuses on learning how to follow the Ashtanga system and at the same time creating a practice that honors individuality, versatility and creativity.

SUNDAY, 11:30am-1:00pm
ASANA KITCHEN
Join David for this informative and fun class based on David’s popular online video instruction series the Asana Kitchen.  In this class you will submit your personal asana question and David will help you navigate the posture by using the principals David taught in the previous workshop classes. This class will look at the student’s asana questions and learn how to research each pose logically, economically and protectively by analyzing the biomechanical alignment protocol for each shape.

*The workshop is suitable ALL LEVELS including beginners.