2017 10 09

ATKREIPKITE DĖMESĮ

Antradienį, spalio 10d., studijoje vyks tik vienas užsiėmimas: 18.15 Vinyasa 1.
Užsiėmimo nuo 19.30 nebus!